Lorentz force is given by:

q(?V+?E×?B)

q[E?×(V?+B?)]

q(?E+?V×?B)

q(?E??V×?B)