Lorentz force is given by:

q[E?×(V?+B?)

q(?E??V×?B)

q(?V+?E×?B)

q(?E+?V×?B)